INGATLAN ÜGYVÉD

INGATLAN ÜGYVÉD

Dr. Szabó G. Zoltán

Ingatlan adásvétel

Egy ingatlan eladása, vagy vétele nagy körültekintést igényel. A vásárlás céljától függően számos körülményt mérlegelnie kell a vásárlónak. Ilyen lehet az ingatlan kialakítása, környezete, megközelíthetősége, de a befektetési célból vásárlók számára az ingatlan jövedelemtermelő képessége a legfontosabb tényező.

Elengedhetetlen az ingatlan jogi állapotának is a vizsgálata a vásárlás előtt. Tulajdont alapvetően csak tulajdonostól szerezhetünk, ezért a vásárlandó ingatlan tulajdonosának és az ingatlannak az azonosítása nem maradhat el. Az ellenőrzés megakadályozhatja egyrészt, hogy olyan személy adjon el egy ingatlant, melynek nem tulajdonosa, másrészt, hogy a vevő olyan személynek fizesse ki az ingatlan vételárát, vagy annak egy részét, aki nem volt jogosult az ingatlant értékesíteni.

Az ingatlan és az eladó személyének az ellenőrzése, valamint az adásvételi szerződés megkötése előtt megfelelő jogi segítség igénybe vétele nélkül pénz átadása az eladónak nagy kockázattal jár a vevő számára.

Ingatlan átruházás

Az ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos változásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése keletkezteti. Az ingatlan átruházását megfelelő tartalmú és formájú okiratba kell foglalni. Ezért hiába fizeti ki a vevő az eladónak az ingatlan vételárát és hiába foglalják ezt egymás között írásba, ezen okirat alapján a vevő nem fog tulajdonjogot szerezni.

Ügymenet:

Telek átruházás,

Tulajdonjog haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, eladási jog, jelzálogjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek az ingatlan-nyilvántartásba közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van csak helye.

Célszerű lehet adott esetben a vásárlás („telek vásárlás”, „ingatlan átruházás” ) előtt adásvételi előszerződést kötni, mely szerződés alapján az ingatlannal, telekkel kapcsolatos olyan kérdések megoldására nyílik lehetőség, mely egyébként az adásvétel akadályát képezné.

Az ingatlan átruházásával járó kockázatok elkerülésében nagy segítséget jelenthet megfelelő tapasztalattal rendelkező ingatlanos ügyvéd közreműködésének az igénybe vétele.

 

Adásvételi előszerződés

A szakszerű ügyvédi képviselet hozzájárul az adásvételi szerződés, vagy az adásvételi előszerződés során felmerülő számtalan probléma – mint többek között az elővásárlásra jogosultak felhívása jogaik gyakorlására, a társasházi teremgarázsok vásárlása körüli nehézségek, vagy a jelzálogjoggal terhelt ingatlanok tehermentesítése – megoldásában. e A kellő időben igénybevett és szakszerű segítség biztosíték mind az eladó, mind a vevő számára, hogy az ügylet az akaratuknak és egyben a jogszabályoknak is megfelelően fog teljesedésbe menni, tehát az eladó megkapja az ingatlan vételárát, a vevő pedig tulajdonosa lesz a megvásárolni kívánt lakásnak, teleknek, garázsnak.

Ügymenet:

ügyvéd budapest

Kapcsolat felvétel

Egy szakmai konzultáció során, közösen áttekintjük az ügyét,és mindenre kiterjedő tájékoztatasban részesül.

ügyvéd budapest

Stratégia kialakítása

Az ön által megadott információk alapján kialakítom képviseletének legmegfelelőbb módját..

ügyvéd budapest

Rendszeres tájékoztatás

Folyamatosan tájékoztatom ügyének állásáról.

ügyvéd budapest

Rendszeres tájékoztatás

Folyamatosan tájékoztatom ügyénrk állásáról.

Hol található az irodám?

Lépjen velem kapcsolatba, ingynesen!

Kerresen fel!

  Dr. Szabó G. Zoltán

  ittas vezetés

  ittas vezetés elévülése

  btk ittas vezetés

  ingatlan adásvétel ügyvéd

    Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 36068869 kamarai azonosító számon nyilvántartott egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpügyvedikamara.hu honlapon találhatóak.