Keresés
Close this search box.
logó 2

Hívjon azonnal!

Ittas vezetés ügyvéd

Ittas vezetés & Bódult vezetés

Ittas vezetés ügyvéd budapest

Az ittas járművezetés bűncselekménye – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 236.§-nak megfogalmazása szerint „Járművezetés ittas állapotban” – súlyos közlekedési bűncselekmény, melyet a Büntető Törvénykönyv alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A bíróságok az ittas járművezetést a közlekedési bűncselekmények egyik legsúlyosabbikának tekintik, figyelemmel arra is , hogy az ittas járművezető nemcsak a saját és esetleges utasai életét és testi épségét veszélyezteti, hanem a közúti forgalomban résztvevő többi vétlen személyét is. Ittas járművezetés elkövetése esetén egy jól megválasztott védekezéssel
  • a járművezetéstől való eltiltás időtartamának a csökkentésére
  • a kiszabandó pénzbüntetés mérséklésére, ill. részletekben történő fizetésére
  • a járművezetéstől eltiltás jármű fajtára, vagy kategóriára való korlátozására nyílik lehetőség.
Amennyiben a bíróság a járművezetéstől eltiltást csak egy adott járműkategóriára rendelte el,  az elvett jogosítvány visszakapható és az eltiltással nem érintett jármű kategóriák tekintetében továbbra is lehet gépjárművet vezetni. Az ittas állapotban történő járművezetés jogkövetkezménye eltérő lehet attól függően, hogy milyen járművet ( pl. gépi, vagy nem gépi meghajtású járművet, vagy vasúti, vagy légi járművet), hol (pl. közúton, vagy közforgalom elől el nem zárt magán úton) vezetnek, továbbá a járművezető szervezetében a bűncselekményi értékhatárt meghaladó mennyiségű alkohol volt, vagy sem. Nem árt megjegyezni az ittas vezetéssel kapcsolatban Ittas vezetés elkövethető akkor is, ha az elfogyasztott alkohol még nem szívódott fel a szervezetben. Ittas vezetés esetén nem a vezető alkoholtól befolyásolt állapotának a mértéke a lényeges, hanem a vezető szervezetében lévő alkohol mennyisége. A 0,5 g/l véralkohol szintnél, vagy 0,25mg/l légalkohol szintnél nagyobb érték előidézésére alkalmas alkohol mennyisége a szervezetben már bűncselekmény. Ittas járművezetés  megállapítása esetén a bíróságnak – mérlegelés nélkül – el kell tiltania az ittas vezetőt a járművezetéstől. ( Bizonyos esetekben a járművezetéstől eltiltás jármű fajtára, vagy jármű kategóriára is történhet, függően az ügy körülményeitől és a bírósági eljárásban előadott védekezésétől.) A járművezetéstől eltiltás után a vezetői engedély csak a kötelező utánképzés teljesítése után kapható vissza.

Ittas vezetés ügyvéd

 

Lépjen velem kapcsolatba,hogy segíthessek!

Ha ittasan vezetett forduljon hozzám!

Kérjen ingyenes visszahívást!

Gyors konzultáció

1997-óta az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 36068869 kamarai azonosító számon nyilvántartott egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpügyvedikamara.hu honlapon találhatóak.