VÁLÓPERES ÜGYVÉD

VÁLÓPERES ÜGYVÉD

Dr. Szabó G. Zoltán

Válás menete

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlását állapítja meg  a bíróság különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján – nincs kilátás.

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

A bíróság a házasságot a házasság megromlásához vezető folyamat feltárása nélkül is felbonthatja, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik.

Gyermekelhelyezés és tartásdíj

Amennyiben a felek a házasságuk felbontását egyező akaratnyilvánítással kérik, akkor a házasság felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint – ez iránti igény esetén – a házastársi tartás kérdésében megegyeztek, és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta.

 

Ügymenet:

Vagyonmegosztás

A házasság felbontása együtt jár természetesen a házastársak közös vagyonának a megosztásával. A házassági vagyonjogi kérdések nem lehetnek részei azonban a felek között a házasság felbontása tárgyában kötött egyezségnek. A házassági felbontása iránti kereset – bizonyos kivétellel – nem kapcsolható össze a házastársak vagyoni viszonyaival összefüggő keresettel. A házastársi közös vagy megosztása tárgyában a bíróság külön perben dönt.

A házastársak közös vagyonának a megosztása sokszor nehéz helyzet elé állítja a feleket. A megosztás előtt azt kell eldönteni, hogy mik azok a vagyontárgyak, melyek a közös vagyonba tartoznak, ezért meg kell osztani őket.

A házastársak között a házastársi életközösség idejére – ha házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik – házastársi vagyonközösség (törvényes vagyonjogi rendszer) áll fenn.

Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek.

Nem tartoznak azonban a közös vagyonba azok a vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek. Így nem képezi a közös vagyon részét, pl. a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy, vagy a házastársi vagyonközösség fennállása alatt valamelyik fél által örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy sem.

Ügymenet:

ügyvéd budapest

Kapcsolat felvétel

Egy szakmai konzultáció során, közösen áttekintjük az ügyét,és mindenre kiterjedő tájékoztatasban részesül.

ügyvéd budapest

Stratégia kialakítása

Az ön által megadott információk alapján kialakítom képviseletének legmegfelelőbb módját..

ügyvéd budapest

Rendszeres tájékoztatás

Folyamatosan tájékoztatom ügyének állásáról.

ügyvéd budapest

Rendszeres tájékoztatás

Folyamatosan tájékoztatom ügyénrk állásáról.

Hol található az irodám?

Lépjen velem kapcsolatba, ingynesen!

Kerresen fel!

  Dr. Szabó G. Zoltán

  ittas vezetés

  ittas vezetés elévülése

  btk ittas vezetés

  ingatlan adásvétel ügyvéd

    Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 36068869 kamarai azonosító számon nyilvántartott egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpügyvedikamara.hu honlapon találhatóak.